Werkwijze

Meermaker kijkt naar duurzame projecten die rendabel zijn, maar een laatste financiële zetje nodig hebben om van de grond te komen. Meermaker is nooit de enige financier. Projecten hebben minstens twee, maar liever meer partijen voor de financiering. Projecten kunnen worden ingediend door verschillende partijen, bewoners, instellingen of bedrijven en dienen te worden onderbouwd met een haalbare business case.

Beoordeling van projecten is uitgewerkt in randvoorwaarden en projectkenmerken die een positieve bijdrage aan de lokale gemeenschap hebben. Co-financiering wordt niet verstrekt als ze niet voldoen aan de randvoorwaarden. Positieve projectkenmerken zijn een pré bij selectie van projecten.

 

Voorwaarden voor financiering van Meermaker zijn:

 1. Het project moet bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking of CO2-reductie in Haarlemmermeer.
 2. De projecten zijn financieel haalbaar en kunnen gezond rendement leveren, maar komen er bij banken en andere financiers moeilijker doorheen vanwege onzekerheid en extreem hoge eisen sinds de financiële crisis.
 3. Marktpartijen moeten zelf investeren; Meermaker helpt met co-financiering, maximaal 40%.
 4. Projecten moeten op termijn goed opschaalbaar zijn.

Positieve projectkenmerken:

 1. Betrokkenheid van en met de inwoners van Haarlemmermeer
 2. Bijdrage aan bewustwording bewoners, instellingen en bedrijven
 3. Bijdrage aan lokale economie
 4. Bijdrage aan werkgelegenheid
 5. Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 6. Zichtbaarheid project als geheel
 7. Mate van innovatie
 8. Mate van samenwerking van verschillende partijen