The Waste Transformers (TWT) plaatst en exploiteert kleinschalige afval-naar-energie-systemen. Deze systemen hebben de vorm van één of meerdere zeecontainers. Groenafval gaat erin, energie komt eruit. TWT wil de eerste Nederlandse container plaatsen op bedrijventerrein Park 2020 in Hoofddorp. Meermaker cofinanciert deze eerste omdat het een lokale circulaire oplossing is: afval wordt verwerkt daar waar het wordt geproduceerd en energie opgewekt daar waar het geconsumeerd wordt.

TWT werkt samen met de lokale afvalinzamelaar Meerlanden. Meerlanden, TWT en Meermaker zien veel kansen voor dergelijke installaties omdat de markt vraagt om kleinschalige rendabele oplossingen voor afvalverwerking op locatie, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Meerdere bedrijven op Park 20|20 en het aangrenzende Beukenhorst hebben de intentie uitgesproken om hun afval te laten verwerken in deze installatie.

Voor het operationeel houden van de installatie wordt samen met Meerlanden een werkvoorzieningsproject gerealiseerd: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen het afval met kleine elektrische voertuigen inzamelen en naar de installatie brengen.
De installatie in Park 2020 is een praktijkvoorbeeld en kan gebruikt worden om toekomstige klanten te laten zien hoe de technologie in de praktijk werkt en hoe het eruit ziet.

De duurzame winst van de innovatieve installatie zit in besparing van CO2-uitstoot door vermeden afvaltransport en vermeden energieopwekking uit fossiele bronnen. Daarnaast is er social return: werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Bekijk hier de nieuwste promotiefilm van The Waste Transformers (2017)

TWT_2.jpg TWT_3.jpg
TWT_1.png  

 

  1. Andrea van de Graaf (Meermaker, links) en Lara van Druten (TWT) met ondertekende geldleningsovereenkomst, 23 juni 2015.
  2. The Waste Transformers BV, Haarlemmermeer, tekende deze zomer een contract met Masada Waste Management, Freetown, Sierra Leone. Doel is om het huishoudelijk afval in Sierra Leone te hergebruiken en/of energie van te maken. De ondertekening was tijdens een Nederlandse handelsmissie, Minister  Lilliane Ploumen (handel en ontwikkelingssamenwerking) en de president van Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, waren aanwezig. The Waste Transformers gaan Sierra Leone adviseren en technieken aanrijken om de doelen te halen (7 juli 2015).
  3. afvalverwerkingsinstallatie op container-formaat.