Het bedrijf Lyv Smart Living heeft Haarlemmermeer twee demonstratieprojecten waarbij we mensen willen helpen energie te besparen én waarbij we willen onderzoeken hoe we het beste om kunnen gaan met zonnestroom die steeds vaker door mensen zelf wordt opgewekt. Om deze lokale opwekking goed te regelen, gaan we zonne-energie lokaal opslaan in een buurtbatterij en in huisbatterijen.

Buurtbatterij
Een buurtbatterij is een centrale batterij in de wijk. Hiermee wordt zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, centraal in de buurt opgeslagen. Op een later moment kan je die energie er weer af halen. Hierdoor maken deelnemers maximaal gebruik van eigen energie.

Huisbatterij
Een huisbatterij is een batterij waarin zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, wordt opgeslagen. De batterij staat bij mensen thuis. Op een later moment kan je die energie er weer af halen. Hierdoor maken deelnemers maximaal gebruik van eigen energie. In totaal worden 50 huisbatterijen geplaatst in Haarlemmermeer.

Voordeel voor het elektriciteitsnet            
Decentrale opslag kan een oplossing zijn voor de forse toename van zonnepanelen op woningen en de bijbehorende energie die verwerkt moet worden door het net. Omdat niet alle opgewekte stroom direct door de mensen thuis wordt gebruikt, wordt een deel aan het elektriciteitsnet geleverd. Door de duurzame energie in een batterij op te slaan en niet het net op te sturen, wordt het elektriciteitsnet minder belast. Daardoor blijft het energienet betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. Liander, verantwoordelijk voor een groot deel van het elektriciteitsnetwerk in Nederland, is partner in het project.
 
Voordeel voor eigenaren van zonnepanelen
Eigenaren van zonnepanelen maken meer gebruik van hun eigen opgewekte energie en kunnen kosten besparen door meer inzicht in het eigen energiegebruik. Momenteel betalen eigenaren geen energiebelasting over de zelf opgewekte stroom. Dat heet salderen. In de toekomst wordt deze methode ingeperkt en veranderd. Zelf opgewekte energie in huis opslaan en later gebruiken, wordt naar verwachting goedkoper dan energie van het net halen.

Meermaker financiert een deel van dit project omdat het een belangrijke bijdrage levert aan onderzoek over hoe we ons elektriciteitsnet toekomstbestendig kunnen maken

 

Meer weten? Kijk op getlyv.com

 huisbatterij incl omvormer buurtbatterij