De nieuwe duurzame mobiliteitsonderneming E-mobility Services introduceert twee vernieuwende mobiliteitsconcepten: Neumo-X en Neumo-Go in de Haarlemmermeer die bijdragen aan stimulering van elektrisch vervoer en het aantal vervoersbewegingen laten afnemen. 

Neumo-X  is een service-hub voor elektrisch vervoer waar elektrische auto’s opgeladen kunnen worden met zonne-energie wat ter plekke wordt opgewekt. Nabij restaurant Den Burgh, direct aan de A4, komen 25 parkeerplaatsen met laadpalen, van stroom voorzien door 200 zonnepanelen. Elektrische shuttles brengen klanten naar hun bestemming en in samenwerking met het restaurant worden allerlei services aangeboden, denk aan vergaderruimte en werkplekken. Primaire doelgroep zijn de mensen die werken op het kantorenpark Beukenhorst Zuid en Park 20-20 die zelf een E-auto bezitten of willen delen.

Neumo-Go is een ‘vraagafhankelijk community vervoersmodel’, oftewel een vervoersmodel met elektrische auto’s, waarbij inwoners of bezoekers van de gemeente Haarlemmermeer met een app een ritje kunnen boeken. De doelgroep voor Neumo-Go zijn dan ook alle bewoners en bezoekers van de gemeente Haarlemmermeer.