Na groene warmte, nu ook groene stroom voor De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. Op het dak van de evenementenlocatie zijn bijna 200 zonnepanelen geïnstalleerd, met een opwekking van ongeveer 50.000 kWh per jaar, levert dit een reductie van ongeveer 25.000 kg CO2 op. Meermaker cofinanciert de installatie.
De groene zonnestroom wordt toegevoegd aan de groene warmte die de Arendshoeve al sinds 2010 afneemt van ‘buurman’ Meerlanden. Het afvalbedrijf verwerkt groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens van Haarlemmermeer en omstreken tot groengas, compost én warmte. Met deze afvalwarmte wordt de kwekerij (ca 18.500 m²) verwarmd. Dat levert per jaar een besparing op van ongeveer 500.000 m³ aardgas en 900.000 kg CO2. Ook aan sociale duurzaamheid wordt bij De Arendshoeve ruim aandacht besteed. Door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geeft de Arendshoeve met zorg voor mens en medemens invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid.
De Arendshoeve bestaat al sinds de droogmaking van de Haarlemmermeerpolder, eerst als akkerbouwbedrijf en veehouderij. Begin zestiger jaren werd glastuinbouw toegevoegd en voor de eeuwwisseling is de kwekerij een evenementenlocatie geworden en kunnen mensen en bedrijven de sfeer ervaren van planten en bloemen. Bloemen en planten zorgen ervoor dat mensen en kinderen minder gestrest, creatiever en sneller gezond zijn. De kennis hierover  wil de Arendshoeve verder uitdragen in een duurzame groene omgeving.

Ga naar de website

Arendshoeve_1.jpg Arendshoeve_2.jpg
Arendshoeve_3b.png

 

  1. De Arendshoeve tijdens de opening op 20 maart 2015
  2. Jacob van Zijverdern (eigenaar Arendshoeve, rechts) met John Nederstigt (wethouder duurzaamheid Haarlemmermeer).
  3. Artikel in Informeer, 19 april 2015